Detacheren komt in grote lijnen overeen met uitzenden. Echter biedt detacheren ook de volgende voordelen:

  • De kandidaat krijgt van ons een detacheringsovereenkomst (dat veel meer op een echt contract lijkt) voor bepaalde tijd. Dit houdt ook in dat er een proeftijd kan worden afgesproken en dat er zowel voor u als voor de kandidaat een opzegtermijn in opgenomen wordt. Een kandidaat kan dus niet zomaar meer opzeggen. Als de kandidaat toch opzegt, heeft die te maken met een opzegtermijn die ons extra tijd geeft om adequate vervanging te regelen.
  • De kandidaat ervaart over het algemeen een grotere waardering voor het geleverde werk op het moment dat die een detacheringsovereenkomst heeft. De kandidaat ervaart tevens een grotere binding met het werk.
  • De kandidaat heeft de zekerheid van een contract en zal dus niet zo snel meer op zoek gaan naar een andere baan.
    In het geval van een detacheringsovereenkomst vervalt het uitzendbeding. Het uitzendbeding is wel van toepassing in reguliere uitzendovereenkomsten.

Het uitzendbeding wil zeggen dat zodra de uitzendkracht ziek wordt, de opdracht (dus ook de uitzendovereenkomst) wettelijk bekeken vervalt. Zodra de uitzendkracht weer is hersteld, begint die aan de tweede overeenkomst.

Op het moment dat u van plan bent de uitzendkracht daarna zelf in dienst te nemen, wordt dat wettelijk bekeken de derde overeenkomst. De wet bepaalt echter dat een medewerker maar drie tijdelijke overeenkomsten mag krijgen en daarna een contract voor onbepaalde tijd dient te krijgen.

Dit betekent dat de kans dat u bij reguliere uitzending de uitzendkracht na overname direct een contract onbepaalde tijd dient te geven; groot is.
Omdat het uitzendbeding vervalt bij een detacheringsovereenkomst, is het veiliger te kiezen voor een detacheringsovereenkomst als u op termijn van plan bent om de uitzendkracht zelf in dienst te nemen.

Interesse in Detachering?

Spreek met een adviseur